Privacy policy

PRIVACY VERKLARING

Op deze website gaan we zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens die je zelf via de website verstrekt, zullen met de nodige zorg en conform de wettelijke vereisten terzake worden behandeld. Dat betekent dat wij jouw gegevens zullen aanwenden om jou in de toekomst nog beter te kunnen informeren over onze diensten maar dat wij jouw gegevens niet ter beschikking zullen stellen van derden.

In overeenstemming met de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens is er een privacyreglement voor sollicitanten (zie hieronder) opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we de gegevens gebruiken en welke rechten je als patiënt hebt inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Je hebt het recht op inzage van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Indien nodig kan je vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Voor meer informatie of voor klachten kan je terecht bij de data protection officer (DPO) op dpo@ziekenhuiswaregem.be.