Veelgestelde vragen

ft
  Werken bij ons
 • Wat zijn de voordelen om bij ons te werken?

  Maaltijdcheques 

  Onze medewerkers kunnen genieten van elektronische maaltijdcheques als bijkomend voordeel. De maaltijdcheque is een extralegaal voordeel dat volledig vrijgesteld is van sociale bijdragen en niet onderworpen is aan personenbelasting.

  Kinderopvang

  In samenwerking met het Kindercentrum vzw werd sinds april 2013 het kinderdagverblijf “Het Beukennestje” geopend aan de overkant van het ziekenhuis. Deze wordt opengesteld voor alle (toekomstige) ouders, waarbij er een voorrangsregel is t.a.v. de medewerkers van het ziekenhuis. Binnen het ziekenhuis fungeert mevr. Lien Van Ackere als aanspreekpunt voor het Beukennestje: lien.vanackere@ziekenhuiswaregem.be - 056 62 30 08.

  Collectieve Hospitalisatieverzekering DKV

  Alle personeelsleden hebben de mogelijkheid om vrijblijvend tegen een gunstig tarief in te schrijven op een hospitalisatieverzekering bij DKV. Het is de bedoeling om onze werknemers en hun gezinsleden de mogelijkheid te bieden zich te beschermen tegen onverwachte en belangrijke financiële uitgaven wegens ziekte. De aansluiting is facultatief en is geldig voor de medewerker en zijn/haar gezin.

  Benefits at work 

  Via het voordelenplatform ‘Benefits at Work’ kun je als personeelslid aantrekkelijke kortingen verkrijgen bij gerenommeerde merken en bekende pretparken.

  Bedrijfsrestaurant

  Er is dagelijks een ruim assortiment voorzien, van warme maaltijden tot koude & warme broodjes, soep, een saladbar en desserts. Het dagmenu kan worden verkregen aan een mooi voordeeltarief. Ook kan een ontbijt en avondmaal genuttigd worden.
  De cafetaria beschikt over een ruim terras met zonnewering waar tevens de maaltijd kan genuttigd worden.

  Verlof

  In de zorgsector heb je als voltijdse medewerker recht op 20 wettelijke verlofdagen en 4 bijkomende CAO-dagen. 

  Fietsleasing

  Omdat wij als ziekenhuis ecologie en het welzijn van onze medewerkers zeer belangrijk vinden, bieden we onze personeelsleden de mogelijkheid om een elektrische fiets te leasen. Dit gebeurt in samenwerking met Cyclobility.

  Automaten

  Het ziekenhuis beschikt over verschillende automaten met dranken en snacks. Daarnaast is er ook een broodautomaat en een praline-automaat.

  Griepvaccin

  In ons ziekenhuis vinden wij het erg belangrijk om onze medewerkers te laten inenten met het griepvaccin. Het is geen verplichting maar we raden het sterk aan. De kans om griep te krijgen vermindert hierdoor namelijk met 80%. Hiermee willen we onze patiënten én onze medewerkers beschermen tegen griep en de verwikkelingen die dit teweeg kan brengen.

  Gratis parking

  Alle personeelsleden hebben via hun badge gratis toegang tot de parking van het ziekenhuis. Daarnaast voorzien we ook een afgesloten en overdekte fietsenstalling . In deze fietsenstalling zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien. Ook zijn er vier oplaadpunten voor elektrische wagens voorzien.

  Vergoeding woon-werk verkeer

  Je kosten voor je woon-werkverplaatsingen worden door het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis vergoed. Om de medewerkers die met de fiets komen te belonen, wordt een riante fietsvergoeding van 0,35 euro per km toegekend. Als je met het openbaar vervoer komt, betalen wij de kosten volledig terug.

  Werkkledij 

  Als je in contact komt met patiënten of bezoekers, dien je werkkledij te dragen. Bij indiensttreding worden een aantal schorten en broekpakken ter beschikking gesteld via een kledingautomaat. Wij staan ook in voor het onderhoud van de werkkledij. Afhankelijk van de functie die je beoefent, heeft je outfit een verschillende kleur.

  AV-dagen 

  In de zorgsector heb je als oudere werknemer recht op extra verlofdagen.

  Geboortepremie

  Bij de geboorte van je zoon en/of dochter krijg je een bedrag van 50 euro als geboortepremie.

  Eindejaars- en attractiviteitspremie

  Aan het einde van het jaar krijg je jouw eindejaars- en attractiviteitspremie uitbetaald.

  Vorming & (door)groeimogelijkheden

  In de gezondheidszorg is het noodzakelijk dat elke medewerker kan anticiperen op de evoluties in een steeds veranderende maatschappij. Daarom streeft het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem naar een open leercultuur en tracht het een positieve leerhouding bij haar medewerkers te stimuleren. Om gelijkwaardige leerkansen voor alle medewerkers te bieden, krijgt elke medewerker tweejaarlijks een budget en vormingstijd om zich bij te scholen.

  Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis investeert in de groei van de werknemers die duidelijk de nodige goesting, gedrevenheid en motivatie bezitten. We stimuleren medewerkers om zicht steeds verder te ontplooien. 

   

 • Welke initiatieven onderneemt de werkgroep #SamenFit om haar medewerkers gezond te houden?

  Samen maken we gezonde keuzes om het algemeen welbevinden van alle medewerkers te bevorderen. Met deze achterliggende visie wil het team #SAMENFIT rond drie domeinen werken: MOVE, MIND, EAT. Met als doel te streven naar enthousiaste en weerbare medewerkers die zich fit en gezond voelen. Bovendien willen we de uitstraling van het ziekenhuis versterken. De medewerkers krijgen regelmatig tips omtrent gezonde voeding, om meer te bewegen en om de geest te versterken. Daarnaast worden regelmatig activiteiten georganiseerd waaraan de medewerkers kunnen deelnemen. Kortom, deze werkgroep staat voor een gezonde geest in een gezond lichaam!

  Vacatures
 • Wat zijn de loonbarema’s?

  We hanteren de loonbarema's van het paritaire subcomité voor de privé-ziekenhuizen (pc 330.01). Bij het contractvoorstel wordt meer uitleg gegeven omtrent het loonbarema en de bijkomende voordelen.
  (Zie ook Veelgestelde vragen > werken bij ons)

 • Ik heb een interessante vacature gezien, hoe kan ik solliciteren?

  Je kan online solliciteren door het online sollicitatieformulier in te vullen. Dat kan voor een openstaande vacature, maar je kan uiteraard steeds spontaan solliciteren.
  Vergeet zeker niet om jouw curriculum vitae (cv) en motivatiebrief op te laden.

 • Ik zie niet onmiddellijk een vacature die mij interesseert, kan ik spontaan solliciteren?

  Ja, dit kan je doen via deze pagina.

 • Hoelang duurt het vooraleer ik een reactie krijg op mijn sollicitatie? / Wat moet ik doen als ik geen bevestigingsmail van mijn sollicitatie heb ontvangen?

  Meteen na het indienen van jouw kandidatuur krijg je een bevestigingsmail. Mocht dit niet het geval zijn, contacteer dan mevr. Charlotte Goessaert op het nummer 056 62 39 63.

 • Hoe verloopt de selectieprocedure?

  Alle vacatures staan online op onze website. De vacature bevat informatie over de jobinhoud, functievereisten en contactpersoon voor bijkomende informatie. Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, verloopt de selectieprocedure anders.

  Het verloop van de selectieprocedure voor artsen vind je hier.

  Je kan online solliciteren door het online sollicitatieformulier in te vullen. Dat kan voor een openstaande vacature, maar je kan uiteraard steeds spontaan solliciteren.
  Vergeet zeker niet om jouw curriculum vitae (cv) en motivatiebrief op te laden.

  Meteen na het indienen van jouw kandidatuur ontvang je vanuit ons systeem een ontvangstbevestiging.

  Voorselectie o.b.v. cv

  Na ontvangst van jouw kandidatuur, voeren we een eerste screening uit o.b.v. uw motivatiebrief en cv. Dit is een objectieve afweging tussen de vereisten van de vacante functie, de verworven competenties en motivatie die uit jouw schrijven blijken. Op basis van deze screening zal je al dan niet uitgenodigd worden voor een gesprek. We brengen je via mail op de hoogte als je niet weerhouden wordt.

  Sollicitatiegesprekken

  Indien wij jouw kandidatuur weerhouden in de voorselectie, nodigen wij je uit voor een sollicitatiegesprek met onze HR medewerker en/of de betrokken leidinggevenden. Uitzonderingen hierop zijn de kandidaten geneesheer-specialist die op sollicitatiegesprek gaan bij onze algemeen directeur en onze medisch directeur.

  Sollicitatiegesprekken volgen doorgaans enkel op openstaande vacatures. Bij een spontane sollicitatie worden jouw gegevens bijgehouden in een wervingsreserve.

  Na het gesprek met alle geselecteerde kandidaten, beslissen wij welke kandida(a)t(en) weerhouden word(t)(en) en word(t)(en) voorgesteld aan de directie. Leidinggevenden en experten worden eventueel uitgenodigd voor een assessment center. Op het tweede finale gesprek is het respectievelijke directielid aanwezig.

  Afloop selectieproces

  We brengen je via mail op de hoogte als je niet weerhouden wordt. Onze werfreserve is gedurende 1 jaar geldig en wordt door ons actief gebruikt bij nieuwe openstaande vacatures. We verwachten van jou wel initiatief indien je een interessante vacature ziet waarop je wenst te solliciteren.

  Ben je geselecteerd, dan brengen wij je hiervan telefonisch op de hoogte. Op dat moment doen we jou een contractvoorstel en maken we graag meteen afspraken rond de vervolgstappen. Wij nodigen je dan uit voor het ondertekenen van jouw contract, een rondleiding en kennismaking met jouw teamleden, leidinggevende en directie.

  Kandidaten die tijdens de selectieprocedure een assessment doormaakten, ontvangen hiervan na afloop van de procedure, feedback door het kantoor.

 • Welke documenten breng ik best mee naar het sollicitatiegesprek?

  Je brengt bij voorkeur de documenten mee die relevant zijn voor de functie. Het betreft je origineel diploma en eventueel visum en/of erkenning. Verder vormt een exemplaar van jouw motivatiebrief en CV een handige leidraad voor het gesprek.

 • Als ik niet geselecteerd word voor een vacature, kan ik dan op de werfreserve terechtkomen? Hoe werkt dit?

  We brengen je via mail op de hoogte als je niet weerhouden wordt. Onze werfreserve is gedurende 1 jaar geldig en wordt door ons actief gebruikt bij nieuwe openstaande vacatures. We verwachten van jou wel initiatief indien je een interessante vacature ziet waarop je wenst te solliciteren.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik heb gesolliciteerd?

  We behandelen je sollicitatie vertrouwelijk. Het O.L.V. Van Lourdes ziekenhuis respecteert de privacywetgeving en de bepalingen van de GDPR-wetgeving. Onze privacyverklaring vind je hier.

 • Hoe verloopt het onthaal en inscholingstraject van een nieuwe medewerker?

  ​​​​​​Eerste werkdag

  Op de eerste werkdag verwelkomt de vormings- en begeleidingscoördinator, Sylva Vroman, je graag om 8u30 met een onthaalmoment. Tijdens dit onthaalmoment krijg je een breder beeld van het ziekenhuis en geven we jou enkele praktische zaken mee. Daarna krijg je een rondleiding doorheen het ziekenhuis, waarbij je uitleg krijgt omtrent werkkledij en kleedruimte. Na de rondleiding word je begeleid naar je dienst. Daar word je voorgesteld aan het (vervangend) diensthoofd en aan de peter/meter van de afdeling. Je wordt wegwijs gemaakt in de werking van de dienst en je krijgt uitleg en instructies over de nodige procedures.

  ​​​​​​Eerste werkmaand

  Gedurende de eerste werkmaand zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de vormings- en begeleidingscoördinator, Sylva Vroman. Tijdens dit gesprek zal zij polsen of je alle nodige zaken hebt ontvangen en hoe de opstart is verlopen. Er wordt daarnaast nagegaan welke taken je reeds zelfstandig kan uitvoeren m.b.v. een inscholingsplan en voor welke zaken je nog hulp nodig hebt waarbij de leidinggevende, meter/peter en de vormings-en begeleidingscoördinator je kan in ondersteunen. Er worden ook doelstellingen geformuleerd naar de komende periode toe.

  ​​​​​​Inwerkperiode

  Tijdens de inwerkperiode wordt er door de peter/meter en leidinggevende tussentijdse feedback gegeven. Deze feedback dient een hulpmiddel te zijn om je te doen groeien in je functie. Ook vragen we jou om feedback. Gedurende de inwerkperiode zal ook een introductie georganiseerd worden, waarbij u de nodige informatie zal krijgen omtrent een aantal belangrijke procedures zoals brandveiligheid, ziekenhuishygiëne,….

  Ontwikkelingstraject

  Om talent te ontwikkelen en zelfontplooiing te stimuleren werd in ons ziekenhuis een ontwikkelingstraject uitgewerkt. Om medewerkers te motiveren en aan te sturen worden ontwikkelingsgesprekken gevoerd. Deze gesprekken worden voor nieuwe medewerkers gepland na 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. Daarna worden de ontwikkelingsgesprekken jaarlijks of 2-jaarlijks gepland.

  Artsen
 • Hoe ziet mijn eerste stagedag eruit als dokter stagiair?

  Op de eerste stagedag verwelkomen wij jou graag om 9u aan het onthaal. Tijdens een rondleiding krijg je een breder beeld van het ziekenhuis en geven we jou enkele praktische zaken mee.

  Na de rondleiding word je persoonlijk begeleid tot bij het diensthoofd of stagemeester van de desbetreffende dienst. Zij zullen jou introduceren binnen het team en van de nodige uitleg voorzien, zodat je jouw stage op een geruststellende manier kan aanvatten.

  Jobstudenten
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een vakantiejob?
  • Je bent minimaal 17 jaar bij aanvang van het vakantiewerk.
  • Je stelt je kandidaat via de website en de gewenste functie.
  • Nadat je je kandidaat gesteld hebt, gelieve dan je mail in de gaten te houden. Vanaf eind april contacteren wij de jobstudenten die op een verpleegafdeling worden ingeschakeld.
   Vanaf eind mei contacteren wij de overige jobstudenten en indien je niet wordt weerhouden, krijgt je in juni via mail een bericht dat je opgenomen wordt in onze werfreserve.
  • Indien u geselecteerd bent voor vakantiewerk dien je vóór 15 juni de vragenlijst in te vullen. De volledig ingevulde lijst mail je naar: personeelsdienst@ziekenhuiswaregem.be
  • De studenten verpleging, verzorging, zorgkunde en kinesitherapie hoeven deze lijst niet in te vullen op voorwaarde dat het formulier voor gezondheidsbeoordeling (arbeidsgeneeskundige dienst-geldig voor stage) wordt bezorgd of gemaild naar de personeelsdienst.
  Vrijwilligers
 • Hoe verloopt de procedure om vrijwilliger te worden?

  Als kandidaat-vrijwilliger kan je je interesse spontaan kenbaar maken door hier te klikken. We nodigen je vervolgens graag uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek lichten we je graag de vrijwilligerswerking toe en bekijken we samen of er een vrijwilligersfunctie is die overeenstemt met jouw interesses. Als er een match is, dan word je voorgesteld aan het betreffende diensthoofd en spreken we een probeermoment af. Na een positieve evaluatie kan je dan definitief aan de slag als vrijwilliger. Er wordt dan een afsprakennota opgemaakt en je krijgt een herkenbare badge van vrijwilliger.

  We bekijken ook met jou samen wanneer je best hulp kan bieden. Meestal gaat het om een dagdeel (voormiddag of namiddag) één of meerdere keren per week, al naargelang je eigen wens. 

  Afsprakennota

  In een afsprakennota worden enkele zaken omtrent het engagement van de vrijwilliger bekrachtigd. De nota bevat enerzijds de rechten en plichten van de vrijwilliger (bv. uurregelingen, afspraken omtrent beroepsgeheim,…) en anderzijds de rechten en plichten van het ziekenhuis (bv. afsluiten van een verzekering, erkentelijkheid,…). 

  Bij de uurregeling wordt gestreefd naar een vaste voor- of namiddag tijdens de week.

  Vorming

  Kort na de start wordt de vrijwilliger uitgenodigd op een introductiecursus. Vervolgens krijgt de vrijwilliger de kans om geregeld deel te nemen aan vormingsactiviteiten waarop diverse aspecten van het vrijwilligerswerk aan bod komen.

 • Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

  Ja, als vrijwilliger ben je verzekerd.

 • Ben ik als vrijwilliger gebonden aan een aantal uren?

  We bekijken samen wanneer je best hulp kan bieden. Meestal gaat het om een dagdeel (voormiddag of namiddag) één of meerdere keren per week, al naargelang je eigen wens.


  •  
 • Geniet ik als vrijwilliger van dezelfde voordelen als de medewerkers?

  Vrijwilligers worden beschouwd als volwaardige medewerkers en hebben recht op dezelfde voordelen als een medewerker van het O.L.V. Van Lourdes ziekenhuis.

   

 • Voor welke taken kan ik mij aanbieden als vrijwilliger?

  Dit zijn mogelijke taken die je als vrijwilliger kunt uitoefenen:

  • Je staat in voor het onthaal en de opvang van de patiënten. 
  • Je biedt hulp bij de inschrijvingskiosken. 
  • Je begeleidt de patiënten naar hun kamer, naar een onderzoek of behandeling. 
  • Je helpt bij het opdienen en nuttigen van de maaltijden. 
  • Je helpt bij kleine administratieve taken. 
  • Je biedt ondersteuning bij revaliderende patiënten. 
  • Je begeleidt patiënten van hun kamer naar de kapel en terug. 
  • Je zorgt voor de communiebedeling. 
  • Je houdt toezicht in het zorgmuseum. 
 • Heb je interesse, tijd en zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan?

  Neem dan per mail contact op met de coördinator van de vrijwilligerswerking: Marleen De Mazière 

  Je kan je interesse ook kenbaar maken door hier te klikken en de enquête in te vullen. Je zal dan door ons gecontacteerd worden.

   

Veelgestelde vragen
Heb jij een vraag die je hier niet terugvindt? Laat het ons weten!