De mix van mensen maakt het verschil

Kinesitherapeut zijn in een ziekenhuis brengt andere uitdagingen met zich mee dan in een ambulante praktijk. Joyce ziet vaak kritieke patiënten voor wie ademhalen moeilijk is of patiënten die zeer bedlegerig zijn. Ze gaat met hen in gesprek en kijkt hoe ze samen richting een bepaald doel kunnen werken.

We bereiden de patiënt voor op de terugkeer naar huis of op een opname in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum. De patiënt staat er nooit alleen voor, begeleiding is cruciaal. Ook binnen ons team. Zo sta ik aan het begin van mijn loopbaan maar kan ik rekenen op ervaren collega’s. We zijn verschillend, maar complementair. Die combinatie maakt het werken leuk: we staan er voor onze patiënten, maar ook voor elkaar.

- Joyce