Multidisciplinaire handen aan één bed

Melissa ging na enkele stages vast aan de slag op de afdeling Geriatrie. Van wondzorg tot psychische ondersteuning, het totaalplaatje van een patiënt komt hier samen en dat daagt Melissa elke werkdag opnieuw uit. Voor haar is het beeld van geriatrie als louter verzorging al lang voorbijgestreefd. 

Vaak is een acute aanpak vereist. Zo zorgen we onder andere voor geriatrische patiënten die verward zijn of wegloopgedrag vertonen. We willen op een optimale manier omgaan met onze patiënten. ‘We’, dat zijn niet alleen de collega’s geriatrie. Er is ook een goede multidisciplinaire samenwerking, met onder andere ergo- en kinesitherapeuten en de pastorale dienst.

- Melissa